Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 02 Tháng 4 2014 13:57

Tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ

Trong hai ngày 01,02/4/2014 tại Hà Nội, Hội nghị triển khai Hiến pháp và công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2014 diễn ra với sự tham dự của đại diện các LĐLĐ tỉnh, TP phía Bắc và 19 CĐ ngành TW và CĐ Tcty trực thuộc TLĐ. Phó Chủ tịch TLĐ Nguyễn Văn Ngàng khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Tổ chức đợt học tập sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên CNVCLĐ

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo TLĐ đã phổ biến các điểm mới của Hiến pháp 2013 và ý nghĩa, tầm quan trọng của Điều 10 cũng như các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam theo quy định của Hiến pháp.

Các đại biểu quán triệt 9 nội dung chủ yếu của công tác tuyên giáo Công đoàn năm 2014- năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Theo đó, căn cứ vào Hướng dẫn của TLĐ và thực tế của địa phương, đơn vị, các cấp CĐ tập trung tuyên truyền, tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ: Hiến pháp 2013; Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành TƯ Đảng khoá X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước"; Kỉ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Tháng Công nhân 2014 với chủ đề "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp"; Kỉ niệm Ngày Quốc tế Lao động (1/5)...

Tại Hội nghị, các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và Quy hoạch thiết chế văn hoá trong hệ thống Công đoàn.

Nguồn congdoanvn.org.vn

Nguồn congdoanvn.org.vn