Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014 09:12

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên kiêm chức công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn

      Trong những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X "Về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010- 2020" và Chương trình số 1644/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn".

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, trình độ kiến thức về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ đã được nâng lên, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương. Tuy nhiên, so với yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay vẫn còn nhiều mặt hụt hẫng, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là về kỹ năng, phương pháp truyền đạt của các giảng viên kiêm chức công đoàn tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn ở cơ sở còn có mặt hạn chế, dẫn đến chưa phát huy được hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS.

    Xuất phát từ tình hình thực tế và để thực hiện tốt Chương trình "nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn"; Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn khóa XV. Trong thời gian qua được sự giúp đỡ của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức mở lớp giảng viên kiêm chức công đoàn cho 25 đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và một số cán bộ phong trào các Ban LĐLĐ tỉnh. Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng chuẩn bị bài giảng, kỹ năng lên lớp theo phương pháp tích cực để giúp giảng viên kiêm chức công đoàn trong quá trình tổ chức có hiệu quả các lớp bồi dưỡng, tập huấn tại cơ sở.

 Giang vien kim chuc

Đ/c Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh khai mạc lớp tập huấn

     Qua lớp tập huấn các học viên đã được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về kỹ năng chuẩn bị và giảng bài theo phương pháp tích cực, được thực hành bài tập theo nhóm với chủ đề bài giảng, đây là những kiến thức rất quan trọng và rất cần thiết, là cẩm nang cho đội ngũ giảng viên kiêm chức công đoàn. Đồng thời cũng là các nội dung, công việc thiết thực tạo điều kiện cho các đồng chí cán bộ giảng viên kiêm chức công đoàn nâng cao hơn nữa về kỹ năng, phương pháp giảng bài tại các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ CĐCS ./.

       Hứa Đức Việt

Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh