Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 25 Tháng 1 2016 14:42

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XV

  Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (khóa XV), họp ngày 19 tháng 01 năm 2016, hội nghị đã thông qua các nội dung:

* Đồng ý để các đồng chí sau đây thôi tham gia Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XV, theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI)

1- Đ/c Phùng Văn Nghĩa, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Chi Lăng;

2- Đ/c Nông Thu Huyền, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Tràng Định;

3- Đ/c Văn Hoài Hương, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc;

4- Đ/c Ngô Xuân Phình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Hữu Lũng;

5- Đ/c Hoàng Thị Hà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo;

6- Đ/c Hứa Long Giang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, nguyên Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lãng

7- Đ/c Hoàng Kim Vân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương;

8- Đ/c Dương Thị Thúy Nga, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch CĐCS công ty TNHH MTV Than Na Dương.

* Bầu bổ sung các đồng chí sau đây vào Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn (khóa XV):

1- Đ/c: Trần Quốc An, Huyện ủy viên Chủ tịch LĐLĐ huyện Hữu Lũng;

2- Đ/c: Hoàng Văn Dũng, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Chi Lăng;

3- Đ/c: Nguyễn Viết Tiến, Huyện ủy viên Chủ tịch LĐLĐ huyện Tràng Định;

3- Đ/c: Hoàng thị Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương.

* Thảo luận và thông qua các nội dung

1. Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2015, nhiệm vụ năm 2016;

2. Báo cáo hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp năm 2015, chương trình công tác năm 2016;

3. Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết XI Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh và phương hướng nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ 2013 – 2018.

 Hội nghị kêu gọi: Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, cụ thể hóa Nghị quyết lần thứ 7 của Ban Chấp hành, Chương trình công tác trọng tâm của ban Thường vụ năm 2016 phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, huyện và cơ sở. Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh và 4 Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đề ra.

Hoàng Văn Liệu, LĐLĐ tỉnh