Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 07 Tháng 6 2023 23:42

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 6/6/2023, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo đại hội có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam và 133 đại biểu đại diện cho trên 4.000 đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ).

 ảnh sếp Tùng

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

  ảnh sếp thanh 1

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Nhiệm kỳ qua, phong trào CCVCLĐ và hoạt động của Công đoàn Viên chức tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; 13/13 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra đều được thực hiện đạt và vượt. Nổi bật: 96% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh (vượt 16% so với chỉ tiêu đề ra); 95% nữ CCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (vượt 10%); 95,8% cơ quan, đơn vị không có tệ nạn xã hội, đảm bảo tốt an ninh trật tự,

Công tác chăm lo cho đoàn viên được quan tâm thực hiện, trong nhiệm kỳ đã có trên 10.000 lượt đoàn viên được tham hỏi với số tiền gần 5 tỷ đồng. Trên 1.000 đoàn viên NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 được LĐLĐ tỉnh, các CĐCS hỗ trợ với số tiền gần 550 triệu đồng; 881 lượt đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn thăm hỏi, động viên với số tiền gần 830 triệu đồng. 05 đoàn viên, NLĐ khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 165 triệu đồng; 08 đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo được thăm hỏi với số tiền 10 triệu đồng từ “Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh”.

Các Cụm thi đua, các CĐCS tích cực vận động ủng hộ kinh phí xây dựng 06 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh, 01 nhà văn hóa thôn với tổng số tiền trên 450 triệu đồng, hỗ trợ các trang thiết bị, công trình cho nhà văn hóa thôn với số tiền 130 triệu đồng qua đó góp phần cùng với các xã hoàn thành các chỉ tiêu về đích nông thôn mới; Hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông tại thôn Kéo Mường, xã Tân Yên, huyện Tràng Định với số tiền 160 triệu đồng.

 Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; báo cáo của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI tại Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động.

 BCH mới

Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV

Trong chương trình, các đại biểu phát biểu thảo luận, tham luận và thống nhất thông qua mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 với một số chỉ tiêu trọng tâm: hằng năm CĐVC tỉnh được đánh giá phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trên 90% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ; Phấn đấu 90% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; Hằng năm 100% cán bộ chủ chốt CĐCS được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn; Hằng năm, bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 61 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Phấn đấu 100% CĐCS đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt nam; trên 92% nữ đoàn viên, NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”; Thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn đạt tỷ lệ 100%; Hằng năm, CĐVC tỉnh và 100% CĐCS tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp trước khi gửi quyết toán về công đoàn cấp trên; 100% CĐCS phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hằng năm; 100% CĐCS tổ chức phát động, ký kết giao ước thi đua và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong đoàn viên, NLĐ. 85% CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình “Công sở Xanh – Sạch – Đẹp, Góc làm việc ngăn nắp gọn gàng”; 100% đoàn viên, NLĐ được tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Công đoàn; 80% trở lên đoàn viên, NLĐ được tập huấn, bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; 95% trở lên cơ quan, đơn vị được công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV gồm 14 đồng chí (khuyết 01 đồng chí sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ); bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII gồm 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Nhận cờ thi đua

Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Công đoàn Viên chức tỉnh đã tặng giấy khen cho 24 tập thể, 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội IV Công đoàn tỉnh Lạng Sơn tiến tới Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lạng Sơn.

 Tại Đại hội Lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam đã trao kinh phí hỗ trợ Chương trình “Đồng hành cùng biên cương Tổ quốc” do Công đoàn Viên chức tỉnh chức trong tháng 6 năm 2023 với số tiền 425 triệu đồng.

 CĐVCVN trao kinh phí 

Lãnh đạo CĐVC Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ chương trình “Hành trình vì biên cương Tổ quốc”cho CĐVC tỉnh Lạng Sơn


 Tin và ảnh: Dương Mai Khoa

Công đoàn Viên chức tỉnh


Ảnh hoạt động

: