Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ bảy, 27 Tháng 4 2024 07:25

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 26/4/2024, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

 CĐVC - HN quán triệt NQ XIII ĐHCĐ VN - s C

Đồng chí Lương Chí Công – PCT LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Dự hội nghị có 96 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức tỉnh khóa IV, Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Ban Chấp các công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận trực thuộc công đoàn cơ sở.

 CĐVC - HN quán triệt NQ XIII ĐHCĐ VN - đại biểu

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh quán triệt một số nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Lạng Sơn nhiệm kỳ 2023-2028.

 CĐVC - HN quán triệt NQ XIII ĐHCĐ VN - toàn cảnh

Đồng chí Lương Chí Công – PCT LĐLĐ tỉnh,Chủ tịch CĐVC tỉnh quán triệt các nội dung của Hội nghị

Hội nghị góp phần tạo sự thống nhất ý chí và hành động, nêu cao quyết tâm của các cấp công đoàn. Hội nghị cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra.

Tại Hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai hướng dẫn số 01/HD-HĐQLQ ngày 17/11/2023 hướng dẫn thực hiện Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền về ý nghĩa, hoạt động của Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh, tích cực vận động đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ Quỹ với tinh thần cao nhất. Quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2024./.

Mai Khoa - Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn

Ảnh hoạt động

: