Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 25 Tháng 3 2024 14:04

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm xúc tiền Đầu tư, Thương mại và Du lịch

Sáng ngày 21/3/2024, tại Trung tâm xúc tiền Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Trung tâm xúc tiền Đầu tư, Thương mại và Du lịch. 

CĐVC - thành lập CĐCS TTXTTMĐT

Đ/c Lương Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS 

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm xúc tiền Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

CĐVC - thành lập CĐCS TTXTTMĐT - BTCB phát biểu

Đ/c Hoàng Xuân Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư chi bộ phát biểu chỉ đạo

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân  tỉnh Lạng Sơn, được thành lập tại Quyết định số 1725/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; Trung tâm có chức năng tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án xúc tiến đầu tư, thương mại, khuyến công, tiết kiệm năng lượng và du lịch. Công đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn được Công đoàn Viên chức tỉnh quyết định thành lập từ ngày 14/3/2024 với 37 đoàn viên được chuyển từ CĐCS Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Sở Công thương. Ban Chấp hành lâm thời gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó Giám đốc Trung tâm làm Chủ tịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lương Chí Công, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tin tưởng, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Trung tâm, sự đoàn kết, nỗ lực của Ban Chấp hành và đoàn viên, Công đoàn cơ sở Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng tiếp cận, hòa nhập môi trường mới, tích cực tham gia các phong trào thi đua, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, xây dựng Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển vững mạnh.

Trước đó, ngày 05/2/2023, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn. Cùng với 02 công đoàn cơ sở mới thành lập, hiện nay CĐVC tỉnh đang quản lý 63 công đoàn cơ sở trực thuộc.

CĐVC - thành lập CĐCS Trường nghề VĐjpg

Đ/c Lương Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐVC tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Trường

Tin & ảnh: Dương Mai Khoa - Công đoàn Viên chức tỉnh

Ảnh hoạt động

: