Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 19 Tháng 4 2019 08:07

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn: Triên khai hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi

Thiết thực tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch và Thể lệ Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019. Đối tượng dự thi là cán bộ công đoàn không chuyên trách trong các loại hình công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc.

Với 3 phần thi theo hình thức sân khấu hóa: Nghiệp vụ công tác công đoàn, xử lý tình huống, năng khiếu tự chọn. Đối với cấp huyện, thành phố, ngành Hội thi tổ chức xong trong quý II, cấp tỉnh tổ chức vào tháng 7/2019 vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ công đoàn cơ sở về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn, đồng thời nâng cao khả năng phân tích, xử lý tình huống trong hoạt động tại công đoàn cơ sở góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh./.

 

Tin: Hoàng Thị Cúc 

                                                                                      Liên đoàn Lao động tỉnh


Ảnh hoạt động

: