Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Tuyên giáo

Tuyên giáo (21)

Ngày 20.12.2013, Tổng Liên đoàn LĐVN đã tổ chức sơ kết 1 năm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước (khu vực phía Bắc). Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Nguyễn Văn Ngàng dự hội nghị.

Trang 3 / 3

Ảnh hoạt động

: