Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Tuyên giáo

Tuyên giáo (21)

   Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một trong những phong trào rộng lớn tác động đến nhiều lĩnh vực và đời sống xã hội thường xuyên và lâu dài. Những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Phong trào này đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, từ xưa đến nay lễ cưới, lễ tang và lễ hội chính là biểu hiện nếp sống văn hóa của mỗi gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và lễ hội vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang bản sắc riêng của dân tộc, vừa được cách tân ngày càng vǎn minh theo sự phát triển của thời đại.

  Ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người không hút thuốc bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng này, nhưng đa số là do sự hiểu biết một cách cụ thể về tác hại của khói thuốc lá còn hạn chế, kiến thức chưa đầy đủ, điều đó xuất phát từ việc thiếu các biện pháp tuyên truyền giáo dục về thuốc lá và tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ con người.

   Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh Lạng Sơn đang ra sức thi đua lao động sản xuất và công tác nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng. Ngày 3 và 4/10/2015 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội thi "Tiếng hát CNVC LĐ" tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, năm 2015. Hội thi đã được diễn ra tại hội trường Trung tâm văn hóa tỉnh, số 2 đường Tam Thanh, phường Tam Thanh thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Đến dự và Chỉ đạo Hội thi có đồng chí Tô Hùng Khoa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nông Văn Thảm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh.

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh; thực hiện Quy chế phối hợp số 41/QC-PH, ngày 9/2/2011 giữa Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn, trong điều kiện tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) được cải thiện, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; quan hệ đoàn kết quân, dân ngày càng bền chặt, đây là nhân tố quan trọng để thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ).

  Hội thi tiếng hát công nhân viên chức lao động tỉnh Lạng Sơn Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thúc đẩy các phong trào thi đua, động viên khuyến khích phong trào sáng tác, khai thác các giá trị văn hóa truyền thống.

  Sáng ngày 25/4/2015, tại Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Lễ phát động "Tháng Công nhân" và biểu dương công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc năm 2015.

Ngày 20 tháng 2 năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành công văn số 181/TLĐ về việc triển khai "Tháng Công nhân năm 2014". Theo đó, các cấp công đoàn tập trung vào các lĩnh vực sau:

Thực hiện hướng dẫn số 100 - HD/BTGTW, ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 25/01/2014 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành hướng dẫn số 112/HD-TLĐ về hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014.

Trang 2 / 3

Ảnh hoạt động

: