Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 09 Tháng 1 2023 16:46

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 06/1/2023, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội Công đoàn cơ sở (CĐCS) Sở TTTT lần này được Công đoàn viên chức tỉnh lựa chọn là đại hội điểm để CĐCS các sở, ngành trên địa bàn tỉnh học tập và rút kinh nghiệm.

Dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Quyền Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Sở TTTT; các đồng chí lãnh đạo Sở TTTT; cùng đại diện CĐCS 60 sở, ngành trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở TTTT.

 ảnh 1 cs

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành (BCH) CĐCS Sở TTTT đã hoàn thành xuất sắc Nghị quyết nhiệm kỳ đại hội đề ra, nâng cao nhận thức cho đội ngũ đoàn viên công đoàn về trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ, quyền lợi của đoàn viên và hoạt động của tổ chức công đoàn. Đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do BCH CĐCS phát động. Tổ chức Công đoàn đã chủ động phối hợp tích cực với chính quyền kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, lao động trong cơ quan; tổ chức các phong trào văn - thể nâng cao sức khoẻ đoàn viên; tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Trong cả nhiệm kỳ CĐCS Sở TTTT đã vận động đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ các loại quỹ do cấp trên phát động 77.800.000 đồng, trong đó ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn với số tiền 6.210.000 đồng; thăm hỏi 134 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền trên 73.000.000 đồng, trong đó riêng chi hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị mắc Covid 19 là 14.500.000 đồng…

 ảnh 2cs

Đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của CĐCS Sở TTTT. Đồng chí nhấn mạnh việc lựa chọn nhân sự tham gia BCH và Ủy ban kiểm tra CĐCS phải bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và Nghị quyết số 03 ngày 11/1/2019 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ công đoàn trong tình hình mới. Đồng thời, đề nghị BCH CĐCS Sở TTTT nhiệm kỳ mới phải phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐCS, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức;

Đồng chí lưu ý BCH CĐCS mới, sau Đại hội cần xây dựng ngay quy chế hoạt động, quy chế phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên BCH, duy trì sinh hoạt BCH, các tổ công đoàn; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của mỗi đoàn viên đối với tổ chức công đoàn; quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh…

ảnh 3cs 

Đồng chí Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch CĐ Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Quyền Bí thư Chi bộ, Phó GĐ phụ trách Sở TTTT; đồng chí Lê Hải Yến, Phó GĐ Sở TTTT, tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028

Tại đại hội, sau khi thông qua dự thảo các báo cáo, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, thông qua phương hướng nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu chủ yếu như: 100% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; 100% đoàn viên, người lao động đăng ký thi đua, cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; 100% đoàn viên nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; bảo đảm 100% đoàn viên công đoàn được tham gia đảm bảo quyền lợi về Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; phấn đấu trên 90% đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên, người lao động không hoàn thành nhiệm vụ và trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc, CĐCS được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH CĐCS khóa IV nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí. Trong đó đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở được bầu là Chủ tịch Công đoàn. Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội công đoàn cấp trên./.

 

Tin, ảnh: Hoàng Thị Tố Loan

Trung tâm Công nghệ số, Sở TTTT tỉnh Lạng Sơn