Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 27 Tháng 5 2024 07:46

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Công đoàn Cụm thi đua số 3 thuộc Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình năm học 2023 - 2024

Chiều ngày 23/5/2024, Cụm thi đua số 3 thuộc Liên đoàn Lao động huyện Lộc bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2023 – 2024 và ký kết giao ước thi đua năm học 2024 - 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Thu Trường, Chủ tịch LĐLĐ huyện và đại diện 28 chủ tịch CĐCS khối Trường Mầm non trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe cụm Trưởng cụm thi đua số 3 báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2023 - 2024, phương hướng nhiệm vụ năm học 2024 - 2025. Báo cáo đã khẳng định kết quả hoạt động công đoàn các đơn vị thành viên trong Cụm đã có nhiều đổi mới so với năm học 2022-2023, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong mỗi đơn vị, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua. Báo cáo tiếp tục khẳng định những ưu điểm trong hoạt động cụm thi đua có tác dụng tích cực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở mỗi đơn vị, thúc đẩy từng CBVC, LĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao nhận thức về công tác thi đua khen thưởng, từ đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. Hội nghị được nghe 02 tham luận và nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của các trường để hoạt động thi đua ngày càng có ý nghĩa.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thu Trường – Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Bình đã đánh giá cao những thành tích trong hoạt động và phong trào thi đua của Cụm thi đua. Đề nghị Cụm tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và thực hiện tốt những nội dung trong Giao ước thi đua năm học 2024-2025.

 LB - Cụm TĐ 3- Ảnh toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã báo cáo kết quả chấm điểm thi đua, các thành tích trong phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm và thống nhất đề nghị Công đoàn cấp trên khen thưởng các tập thể xuất sắc, được suy tôn nhất, nhì, ba cụm và các cá nhân tiêu biểu; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 28 trường trong Cụm; Bầu đơn vị Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm, cụm thi đua năm học 2024-2025. Năm học 2024-2025, CĐCS Trường Mầm non Đông Qua được bầu làm đơn vị Cụm trưởng./.

 LB - Cụm TĐ 3 Ảnh đc Trịnh Thu Trường phát biểu

Đ/c Trịnh Thu Trường, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Bình phát biểu tại Hội nghị

 LB - Cụm TĐ 3 - Ảnh ký giao ước thi đua

Đại diện các CĐCS trong Cụm ký giao ước thi đua 

Tin & ảnh: Mùi Thị Tuyết - Trường Mầm non Đông Quan, huyện Lộc Bình