Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 12 Tháng 4 2024 19:19

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở

Ngày 10/4/2024, Công đoàn ngành Giáo dục đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn từ năm học 2022 -  2023 đến nay, tại 03 công đoàn cơ sở (CĐCS). gồm: CĐCS trường THPT Bắc Sơn, Trường THPT Vũ Lễ, Trường phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Sơn.

Kết quả kiểm tra cho thấy, từ năm học 2022 - 2023 đến nay, các CĐCS được kiểm tra thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã xây dựng, ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, ban nữ công; phân công nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, ban nữ công. Chương trình hoạt động công tác toàn khóa, chương trình công tác hàng năm của công đoàn, ủy ban kiểm tra, ban nữ công… được xây dựng đảm bảo. Ban chấp hành các công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động, từ đó phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động; xây dựng quy chế phối hợp giữa ban chấp hành CĐCS và thủ trưởng cơ quan để thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

CĐGD -kiểm tra - toàn cảnh 

Đ/c Nguyễn Văn Hà, Uỷ viên UBKT Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra

 CĐGD -kiểm tra - Hằng

Đ/c Hà Thị Thuý Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra thông qua kết luận kiểm tra tại Công đoàn cơ sở trường phổ thông Dân tộc Nội trú THCS&THPT huyện Bắc Sơn.

Về công tác xây dựng CĐCS vững mạnh, đã được chú trọng, thực hiện việc kết nạp đoàn viên theo quy định; thực hiện nghiêm nguyên tắc tài chính và các quy định về tài chính hiện hành của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn về tài chính của Liên đoàn Lao động tỉnh…

Đoàn kiểm, giám sát của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh cũng  chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; đồng thời yêu cầu các CĐCS khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác công đoàn của đơn vị trong thời gian tiếp theo…

Tin và ảnh: Hà Thị Thúy Hằng - CĐN Giáo dục tỉnh