Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 08 Tháng 5 2024 21:04

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Ngày 6/5/2024, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

GD - triển khai NQ Hằng 

Đ/c Hà Thị Thuý Hằng, chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại hội nghị 55 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công Đoàn ngành giáo dục tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Ban chấp hành  các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết Đại hội XXIII Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn quý II năm 2024. 

GD - triển khai NQ toàn cảnh

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Qua hội nghị giúp cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động của Ngành giáo dục Lạng Sơn nắm vững nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, tạo sự thống nhất về ý chí, hành động trong toàn hệ thống Công đoàn trên địa bàn tỉnh, phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện./.

Tin & ảnh: Hà Thị Thuý Hằng - Công đoàn ngành Giáo dục