Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 03 Tháng 8 2015 15:05

Công đoàn ngành Công thương: HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015. SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 6b/NQ-BCH VÀ CHỈ THỊ 03/CT-TLĐ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN

  Ngày 28/7/2015, Công đoàn ngành Công thương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị 03/CT–TLĐ của Tổng LĐLĐ VN về phong trào thi đua "Giỏi việc nước- Đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015.

Tới dự hội nghị về phía lãnh đạo có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Thủy, Phó giám đốc Sở Công thương, Ủy viên BCH, UVUBKT Công đoàn ngành, Chủ tịch CĐCS và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác công đoàn 6 tháng cuối năm 2015, trong đó đánh giá: 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động của ngành công thương cơ bản có sự ổn định và phát triển, đội ngũ cán bộ CNVCLĐ luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo, điều hành của Đảng, nhà nước và địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, điều kiện làm việc, vệ sinh môi trường, bảo hộ lao động ở các đơn vị được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh đó khu vực sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, chậm tiêu thụ sản phẩm,một số đơn vị phải thu hẹp sản xuất hoặc tạm ngừng hoạt động dẫn đến thu nhập của người lao động thấp, gặp khó khăn trong sinh hoạt, phải đi thuê nhà ở...Trước những khó khăn chung, Công đoàn ngành đã đề ra một số nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2015 như tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp cho người lao động...

CT

Toàn cảnh Hội nghị

   Cũng tại Hội nghị đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ- BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015. Trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo Sở Công thương, Ban chấp hành Công đoàn ngành đã triển khai và cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 6b/NQ-BCH, Chỉ thị 03/CT-TLĐ trong các cấp công đoàn nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, mở rộng về đối tượng; tích cực tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ. Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia và ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, các hoạt động xã hội tiếp tục được đẩy mạnh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công tận tụy, tâm huyết; phương thức hoạt động nữ công ngày càng được đổi mới, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia. Hàng năm có 48% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" , có 01 chị được đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng lao động sáng tạo . Phong trào " Giỏi việc nước , đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ của ngành ngày càng phát triển, chị em đã khắc phục khó khăn không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiều chị đã có tinh thần nổ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình, phong trào thi đua " giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã tác động tích cực trực tiếp đến nữ CNVCLĐ và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội, góp phần làm phong phú phong trào chung của tổ chức công đoàn toàn của ngành.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Thị kim Anh đã biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, góp phần đáng kể cho sự phát triển KT-XH của địa phương. Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn trong ngành tập trung tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các hoạt động xã hội như vay vốn giải quyết việc làm, ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện chăm lo giúp đỡ công nhân, viên chức lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; phát triển đoàn viên, quan tâm hơn công tác tổ chức, cán bộ ở các cấp công đoàn; bám sát thực tiển đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với hoạt động lao động, sản xuất, công tác, xây dựng những mô hình hoạt động cụ thể thiết thực.

CT2

Đ/c Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

Tại Hội nghị, Công đoàn ngành đã trao tặng Bằng khen của tổng Liên đoàn cho 1 tập thể, Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn, phong trào thi đua " Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

                                                                                                                                        Vũ Thị Vân Nga

Ban Tài chính- Liên đoàn Lao động tỉnh