Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 26 Tháng 10 2018 15:12

Công đoàn ngành Giáo dục – Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm

          Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Công đoàn ngành Giáo dục phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm học 2018-2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh; đồng chí Hà Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và trên 90 đại biểu là các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành; Ban VSTBPN ngành GDĐT; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành; đại diện Ban VSTBPN của các đơn vị trực thuộc.

Đc Tuân

Đ/c Hoàng Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở GDĐT, 

Trưởng ban VSTBPN ngành GDĐT phát biểu chỉ đạo 

          Tại Hội nghị các đại biểu đã được Hội nghị quán triệt các chuyên đề: Hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và phổ biến một số văn bản về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và lao động; Một số định hướng về chính sách dân số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản”; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, dự thảo Luật đặc khu và Tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Đc Hăng

Đ/c Hà Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục 

báo cáo tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Tuấn – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) Ngành GDĐT đã đánh giá cao việc lựa chọn vấn đề, nội dung chuyên đề tuyên truyền, phổ biến đảm bảo thiết thực, phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Các chuyên đề được lựa chọn sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn góp phần chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động và tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường./.

 Tin, ảnh: Lan Anh

CĐN Giáo dục Lạng Sơn