Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 14 Tháng 8 2019 16:29

Công đoàn Giáo dục Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020

Thực hiện chương trình công tác năm học 2018-2019, ngày 12/8/2019, Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Đồng chí Lương Chí Công – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn; Đồng chí Nguyễn Minh Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo Hội Khuyến học, Hội Cựu Giáo chức tỉnh Lạng Sơn. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo các Phòng Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các nhà trường, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở các đơn vị trực thuộc.

Năm học 2018 – 2019 Công đoàn Giáo dục tỉnh (CĐGD) đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch công tác; có nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ như chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ CBNGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, NGNLĐ; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác nữ công và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn được thực hiện nền nếp, bài bản, kịp thời tư vấn, tháo gỡ được những khó khăn cho cơ sở. Hoạt động các cụm công đoàn được đổi mới và duy trì thực hiện. 

Phát biểu tại Hội nghị các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, CĐGD Việt Nam, Sở GDĐT Lạng Sơn đánh giá cao sự đổi mới, ghi nhận sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của CĐGD  tỉnh đã tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp; có nhiều giải pháp đột phá, đổi mới,sáng tạo, tổ chức các hoat động công đoàn và phong trào thi đua trong CBNGNLĐ đạt kết quả tốt, khẳng định được vị thế của tổ chức công đoàn. Đặc biệt là công tác Vận động CBNGNLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành; công tác chăm lo cho  CBNGNLĐ được thực hiện tốt. Trong năm học 2019 – 2020 CĐGD tỉnh cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động CBNGNLĐ nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo và các giải pháp hỗ trợ, bồi dưỡng, chăm lo, phát triển đội ngũ CBNGNLĐ, tôn vinh, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến; Tăng cường công tác phổ biến, tư vấn pháp luật; thực hiện dân chủ cơ sở; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 IMG 0661 đc Vũ Minh Đức trao thưởng_opt

Đ/c Vũ Minh Đức – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao năm học 2018-2019

Năm học 2019 - 2020, Công đoàn ngành giáo dục Lạng Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao năng lực ứng xử, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ NGNLĐ; làm tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ; kêu gọi, vận động tài trợ, ủng hộ hỗ trợ giáo dục vùng khó, NGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tích cực, chủ động tham gia quản lý; thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông; Phối hợp thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; nêu cao vai trò của công đoàn trong việc giám sát và tham gia quản lý đơn vị, trường học;  nâng cao hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra công đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn.

                      IMG 0643 đc Lương Chí công trao thưởng_opt

 

Đồng chí Lương Chí Công – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, có 03 tập thể, 06 cá nhân được Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”; có 02 tập thể và 07 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2018 – 2019. Cùng đó, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh tặng giấy khen cho 07 tập thể thể, 25 cá nhân về thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019; tặng Giấy khen chuyên đề cho 03 tập thể, 04 cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động huyện đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2018-2019.

 

Tin & ảnh: Lan Anh

CĐN Giáo dục tỉnh