Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!          -        Cán bộ, Công nhân, Viên chức, Lao động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)          -          Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 16:28

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm học 2019-2020

Ngày 04 tháng 10 năm 2019, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm học 2019-2020 và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Công Liêm – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Hà Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, Phó trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành Giáo dục và Đào tạo và trên 100 đại biểu là các đồng chí trưởng ban hoặc phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các nhà trường; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ngành; các đồng chí là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành của 41 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; đại diện Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của các đơn vị trực thuộc.

 ảnh Tập huấn

Đ/c Hồ Công Liêm – Phó Giám đốc Sở GDĐT, Trưởng ban VSTBCPN Ngành GDĐT phát biểu chỉ đạo

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề về công tác Tài chính – Kế toán công đoàn; Hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn và Ban thanh tra nhân dân; Hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn; Công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động của tổ chức Công đoàn.        

 Ảnh TH 3

Đại biểu tham dự Hội nghị

Thông qua Hội nghị các đại biểu đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về nghiệp vụ công tác, giúp cán bộ công đoàn nhận thức đúng đắn và đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp và kinh nghiệm tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, đồng thời nâng cao nhận thức và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, để lãnh đạo đơn vị, cán bộ công đoàn cơ sở nghiên cứu và nắm bắt được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; các chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cấp trên; nghiệp vụ công tác công đoàn và công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động để triên khai thực hiện tại đơn vị sát với thực tiễn và đạt hiệu quả, chất lượng./.

 

Tin & ảnh: Lan Anh

CĐN Giáo dục tỉnh