Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 23 Tháng 5 2024 07:30

LĐLĐ huyện Đình Lập kiểm tra nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm 2024

Trong 02 ngày 17 và 20/5/2024, đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động huyện do đồng chí Trần Thu Hương, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm 2024 tại 11 Công đoàn cơ sở trên địa bàn 02 xã Kiên Mộc và Bính Xá. Dự làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo đại diện cấp ủy, chính quyền chuyên môn và Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở các đơn vị được kiểm tra.

 ĐL - kiểm tra 1

Đoàn kiểm tra làm việc với các đơn vị trên địa bàn xã Kiên Mộc

          Tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo của đơn vị, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hệ thống các hồ sơ gồm: Sổ ghi Nghị quyết họp Ban Chấp hành, sổ Nghị quyết Công đoàn cơ sở; các quy chế hiện hành của công đoàn; hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động; hồ sơ về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; các loại sổ sách và chứng từ thu, chi tài chính… trong các năm 2023, 2024 của các đơn vị.

Qua kiểm tra, thành viên trong đoàn đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại của một số đơn vị; đồng thời góp ý, hướng dẫn thêm cho các CĐCS về một số nội dung như: ghi chép nội dung sinh hoạt của Ban Chấp hành, sinh hoạt CĐCS; xây dựng quy chế làm việc, Quy chế phối hợp với chính quyền, quy chế chi tiêu công đoàn và sắp xếp chứng từ tài chính…. Qua đó đề nghị các Công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy các nội dung đã thực hiện tốt và khắc phục những hạn chế của đơn vị.

ĐL - kiểm tra 2

Đoàn kiểm tra làm việc với các đơn vị trên địa bàn xã Bính Xá

Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự phối hợp của chính quyền chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong các hoạt động của công đoàn nhất là hoạt động chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động và các phong trào thi đua. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới: Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên người lao động; đẩy mạng công tác tuyên truyền trong đoàn viên người lao động về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; chú trọng các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; làm tốt công tác truyền thông công đoàn, công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; công tác thu, chi tài chính công đoàn./.

                                Tin và ảnh: Mã Thị Hiển – LĐLĐ Đình Lập