Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 12 Tháng 12 2016 09:59

LỄ RA MẮT CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL NA DƯƠNG HUYỆN LỘC BÌNH

  Ngày 08 tháng 12 năm 2016 Công đoàn cơ sở Nhà máy gạch Tuynel Na Dương chính thức ra mắt sau hơn 01 tháng thành lập và hoạt động. Dự lễ ra mắt, về phía LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Liệu, ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Văn Vận, Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Bình; đồng chí Hoàng Ngọc Thiệu, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Dương. Về phía lãnh đạo Nhà máy có ông Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty Cổ phần Toàn Phát; ông Vũ Thanh Bội, Phó Giám đốc Nhà máy gạch Tuynel Na Dương.

TUYNEL

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời CĐCS Nhà máy gạch Tuynel Na Dương

  Tại buổi lễ, các đoàn viên đã được nghe công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và Quyết định kết nạp 11 đoàn viên. Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời đã thông qua Chương trình hành động của Công đoàn trong thời gian tới và hứa quyết tâm phấn đấu đoàn kết, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho người lao động và góp phần xây dựng, phát triển Doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Với cương vị là đại diện cho Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Lộc Bình - lãnh đạo cấp trên của Công đoàn cơ sở, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã phát biểu trước buổi lễ về công tác định hướng hoạt động của Công đoàn cơ sở trong thời gian tới. Đề nghị Ban chấp hành công đoàn chủ động xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp... của Công đoàn cơ sở; phối hợp với Ban Giám đốc vận động công nhân lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" phấn đấu hoàn các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định 60 NĐ/CP của Chính Phủ và ký kết thỏa ước lao động tập thể...

  Thay mặt lãnh đạo công ty, Phó Giám đốc Vũ Thanh Bội cảm ơn Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện và đưa ra những ý kiến quý báu cho hoạt động của Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp trong thời gian tới./.

 Tin & ảnh: Hứa Đức Việt, LĐLĐ huyện Lộc Bình