Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 21 Tháng 12 2016 22:29

Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc

  Ngày 20/12/2016 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Bình Gia đã tổ chức ra mắt Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc (kinh doanh xăng, dầu và ga) đã giải quyết việc làm ổn định cho 05 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 5.000.000đồng/người/tháng). Dự lễ ra mắt có các đại biểu Lãnh đạo LĐLĐ Huyện, toàn thể công nhân lao động trong Doanh nghiệp.

  Tại buổi lễ ra mắt, đại diện Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Bình Gia công bố và trao Quyết định kết nạp đoàn viên, Quyết định thành lập Ban Chấp hành CĐCS lâm thời. Đại diện Ban Chấp hành CĐCS lên nhận các quyết định, đọc lời hứa và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn cơ sở; Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới, đề nghị Ban chấp hành công đoàn chủ động xây dựng quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế phối hợp với Giám đốc doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc vận động công nhân lao động phấn đấu hoàn các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp; chăm lo, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

 Thanh lap CDCS BG

Đ/c Hoàng Thị Vân Phương, Chủ tịch LĐLĐ huyện trao quyết định Ban chấp hành CĐCS lâm thời

  Việc thành lập thêm Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc đã góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia năm 2016./.

                                                                                                                                         Tin và ảnh: 

Hoàng Văn Chung – Phó chủ tịch LĐLĐ huyện