Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 20 Tháng 3 2023 22:09

Hoạt động Công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023

Với trên 60% đoàn viên, người lao động (ĐV,NLĐ) là nữ, những năm qua, hoạt động nữ công của các cấp công đoàn trong tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy vai trò của Ban nữ công trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho lao động nữ.

Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban nữ công công đoàn các cấp có chức năng nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ ĐV, NLĐ; kiểm tra việc thực hiện và đề xuất các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ, những vấn đề về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác cán bộ nữ và vì sự tiến bộ của nữ.

Hiện nay, toàn tỉnh hiện đã thành lập được 851 Ban Nữ công quần chúng trên tổng số 852 CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng đạt 99,9%. Tổng số Ủy viên Ban Nữ công quần chúng là 2.630 người, các CĐCS có dưới 10 nữ đoàn viên đều cử 01 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công, chất lượng hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ ngày càng được nâng lên.

 ảnh4

Các đại biểu giao lưu tại Hội nghị trực tuyến “Ấm ấp nghĩa tình công đoàn”

 Để phát huy vai trò của Ban Nữ công công đoàn, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Nữ công công đoàn các cấp tuyên truyền, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Hàng năm, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân, tổ chức hoạt động kỷ niệm về Giới … với nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp, tiêu biểu như: năm 2019 tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ” do Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt với trên 500 đại biểu tham gia; tổ chức truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho gần 300 công nhân lao động nhân dịp “Tháng Công nhân” năm 2019; năm 2020 tổ chức gặp mặt, tặng quà 105 đại biểu là nữ cán bộ công đoàn, trưởng Ban Nữ công CĐCS tiêu biểu toàn tỉnh; năm 2021 tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; năm 2022 tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến “Ấm áp nghĩa tình công đoàn”...

Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của lao động nữ được các cấp công đoàn coi trọng. Trong nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 2.721 xuất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; con đoàn viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, với tổng giá trị trên 1,9 tỷ đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 126.215 lượt ĐVNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán, Tháng công nhân với tổng số tiền hỗ trợ là 42 tỷ đồng. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ như: Tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, bảo hộ lao động, đặc biệt các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến lao động nữ và trẻ em. Kết quả các cấp công đoàn đã kiểm tra và phối hợp kiểm tra được 302 cuộc. Qua kiểm tra, giám sát, đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các CĐCS và tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ.

 z4198941040653 e8dcb6b43305973a8e2f61e9fc435251

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh trao Bằng khen cho Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu

 Trên thực tế, Ban Nữ công các cấp thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công bằng các hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, ngành, thu hút đông đảo nữ ĐV, NLĐ tham gia. Từ đó chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho ĐV,NLĐ nhất là lao động nữ; vận động nữ ĐV, NLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ nữ công… Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, công tác nữ công cho 5.561 lượt cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công.

Ngoài ra, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, thủ trưởng cơ quan tham mưu cho cấp ủy đảng quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ. Kết quả, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng: cấp xã, phường, thị trấn và các loại hình tổ chức cơ sở đảng là 689/3059 người, đạt tỷ lệ 22,5%; cấp ủy đảng cấp huyện là 134/502 người, đạt tỷ lệ 26,69%; cấp ủy đảng cấp tỉnh là 10/53 người, đạt tỷ lệ 18,86%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội: 01/06 người, chiếm 16,7%. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp: Cấp tỉnh là 17/55 người, đạt tỷ lệ 30,9%; Cấp huyện là 115/360 người, đạt tỷ lệ 31,9%. Đặc biệt quan tâm quy hoạch, giới thiệu đội ngũ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành công đoàn các cấp đảm bảo tỷ lệ nữ đạt 30% trở lên.

Cùng với việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ, Ban Nữ công các cấp đã đẩy mạnh phong trào thi đua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào do trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, chú trọng phát triển phong trào thi đua ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; tôn vinh, khen thưởng kịp thời nữ ĐV, NLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào. Tỷ lệ nữ ĐV,NLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm trên 93%.

Qua phong trào từng bước khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ nữ CNVCLĐ trên mọi lĩnh vực, giúp chị em thực hiện hài hoà hai chức năng: người lao động, người vợ, người mẹ trong gia đình góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Qua thực tiễn, nhiều chị đã được Đảng, nhân dân tín nhiệm giao trọng trách lãnh đạo quản lý trong các cơ quan Đảng, chính quyền và đoàn thể.

Cùng với đó, công tác xã hội trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh, tạo điều kiện động viên, giúp đỡ lao động nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Các cấp công đoàn đã tích cực vận động ĐV, NLĐ tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ như Quỹ “Bảo trợ trẻ em”; Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh,… với số tiền hàng chục tỷ đồng. Riêng Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh vận động ĐV,NLĐ ủng hộ được trên 5,4 tỷ đồng, giai đoạn 2018 - 2023 xét hỗ trợ cho 156 đoàn viên sửa chữa, xây mới nhà ở với tổng số tiền gần 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ cho 273 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là 361 triệu đồng. Tham gia ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; trao tặng “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho 03 cháu là con đoàn viên công đoàn tử vong do mắc Covid-19 với tổng trị giá 40 triệu đồng; hỗ trợ cho 1.268 đoàn viên, người lao động, trong đó có nữ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng.

Hàng năm, nhân kết thúc năm học đã có trên 95% CĐCS trên địa bàn tỉnh phối hợp với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động tặng quà, biểu dương, khen thưởng hàng nghìn học sinh là con ĐV, NLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện với số tiền hàng tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được, 5 năm qua, các cấp công đã đoàn ghi nhận thành tích 84.742 lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hàng năm có trên 97% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, nhiều chị được Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn và các cấp, các ban ngành, đoàn thể khen thưởng. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 23 tập thể, 40 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng 02 cờ, 18 Bằng khen cho tập thể và 45 cá nhân, các CĐCS tặng giấy khen cho 368 tập thể và 2.850 cá nhân.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong những năm tiếp theo ban Nữ công các cấp sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.

 

Bài và ảnh: Bế Hòa

LĐLĐ tỉnh