Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 29 Tháng 3 2023 23:39

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 khóa XVI

Ngày 28/3/2023, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12, khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 để lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Đề án chuẩn bị nhân sự và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Lý Đức Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì hội nghị, tham gia hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.

 Ảnh 1 1 

Đ/c Lý Đức Thanh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khai mạc hội nghị

Các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận với 12 ý kiến tham gia tập trung vào các nội dung về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn tại dự thảo Đề án chuẩn bị nhân sự, các kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, mục tiêu, các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác công đoàn trong nhiệm kỳ tới trong dự thảo báo cáo chính trị (lần 1).

 Ảnh 2 1

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các ý kiến tham gia đều trọng tâm và đóng góp, bổ sung nhiều nội dung chất lượng, phù hợp, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI giao Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Nội dung Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp thu, điều chỉnh, đồng thời bổ sung và hoàn thiện các dự thảo.

 Ảnh 3 1 

Đ/c Hoàng Thái Lâm, Chủ tịch LĐLĐ thành phố phát biểu ý kiến

Dự thảo báo cáo chính trị sẽ tiếp tục gửi các cấp công đoàn tham gia ý kiến tại Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII./.

 

Tin, ảnh: Hoàng Thị Cúc

 LĐLĐ tỉnh