Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động

Tên / Số / ký hiệu 583/LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc, ký túc xá của người lao động

Ngày ban hành 26/3/2020
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống