Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 08:48

Hội thảo “Nâng cao năng lực thanh tra lao động trong tiến trình hội nhập quốc tế”

Trong khuôn khổ Dự án "Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy thanh tra lao động vững mạnh tại Việt Nam" do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ, ngày 13/12/2013, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng dự án tổ chức Hội thảo "Nâng cao năng lực thanh tra lao động trong tiến trình hội nhập quốc tế "tại Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của Bộ Lao động- Thương binh và xã hộị (Thanh tra Bộ, Vụ hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và LĐLĐ một số tỉnh phía Bắc và đại diện một số doanh nghiệp tại Hà Nội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung vào một số nội dung: Chia sẻ những thông tin liên quan tới các thách thức và biện pháp tăng cường vai trò của thanh tra lao động trong tiến trình hội nhập quốc tế; đánh giá những khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện Công ước 81 liên quan đến Thanh tra lao động. Thăm quan thực tế tại Tổng Công ty May 10 và Làng gốm Bát Tràng tìm hiểu các nội dung liên quan đến đối thoại lao động tại doanh nghiệp an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Trên cơ sở nội dung đã trao đổi và thảo luận và kết quả thăm quan doanh nghiệp, Hội thảo đã đề xuất một số biện pháp nâng cao năng lực của thanh tra lao động trong tiến trình hội nhập quốc tế như sau: Đẩy mạnh tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hội nhập quốc tế, đặc biệt các vấn đề liên quan tới lao động và xã hội thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, truyền thông. Rà soát việc thực hiện Công ước 81 về Thanh tra lao động và công nghiệp, thương mại tại Việt Nam và xây dựng kế hoạch thực hiện công ước này. Nâng cao chất lượng của lực lượng thanh tra viên: Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực thanh tra, năng lực ngoại ngữ cho thanh tra viên; Tăng số lượng thanh tra viên; Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở đào tạo, phương tiện đi lại. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt dộng thanh tra lao động: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanht ra lao động; Lồng ghép và xây dựng chiến lược văn hóa phòng ngừa và vấn đề vệ sinh an toàn lao động đối với thanh tra lao động; Nâng cao hiệu quả của việc sử dụng phiếu tự kiểm tra; Đẩy manh công tác thanh tra lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất dưới hình thức tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra với Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất; Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho việc nâng cao chất lượng thanh tra và công tác thanh tra, thực hiện hiệu quả hơn các cam kết quốc tế. Tăng cường hợp tác ba bên và hợp tác với các đối tác, các cơ quan của chính phủ, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin liên quan đến việc phê chuẩn và thực hiện các công ước, dự án liên quan.

Nguồn congdoanvn.org.vn