Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 08:49

“Xây dựng kế hoạch hỗ trợ tuân thủ và tiêu chuẩn hóa các công cụ hỗ trợ thực thi pháp luật lao động”

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ thực hiện pháp luật lao động và thúc đẩy thanh tra lao động vững mạnh tại Việt Nam" do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ, trong hai ngày 11 và 12/12/2013, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo "Xây dựng kế hoạch hỗ trợ tuân thủ và tiêu chuẩn hóa các công cụ hỗ trợ thực thi pháp luật lao động". Tham dự Hội thảo có đại biểu của các đối tác xã hội; các Ban của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Liên đoàn lao động một số tỉnh phía Bắc.

Ông Phan Đăng Thọ- Phó Chánh Thanh tra BộLĐTBXH báo cáo đánh giá hiện trạng về quan hệ hợp tác với các đối tác xã hội nhằm thúc đẩy tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp về vai trò của Thanh tra Bộ thông qua việc tổ chức các cuộc thanh tra hàng năm góp phần đảm bảo việc thi hành pháp luật lao động; Cung cấp thông tin và hướng dẫn kỹ thuật cho Người sử dụng lao động và Người lao động về cách thức hữu hiệu nhất để tuân thủ các quy định của pháp luật và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật. Đại diện của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Thanh hóa trình bày tham luận về việc tăng cường hợp tác với Chính phủ nhằm thúc đẩy tuân thủ pháp luật lao động bền vững- khuyến nghị xây dựng kế hoạch hợp tác trong tương lai.

Trên cơ sở những thay đổi của Bộ Luật Lao động năm 2012 và ý kiến tham gia của các địa phương tại các hội nghị tổng kết, các hội nghị tập huấn, Than tra Bộ LĐTBXH đã xây dựng 09 mẫu phiếu tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động đối với từng lĩnh vực, ngành nghề đặc thù, đó là các doanh nghiệp trong lĩnh vực: Dệt- May; Da- Giầy; Du lịch; Thủy sản; Mộc- Mỹ nghệ; Xây dựng; Cơ khí; Khai thác khoáng sản lộ thiên; sản xuất vật liệu xây dựng. Các đại biểu thảo luận, nêu những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện phiếu kiểm tra và thống nhất đề xuất một số khuyến nghị đến Lãnh đạo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các đối tác khác để xem xét việc thúc đẩy tuân thủ pháp luật bền vững tại Việt Nam.

Nguồn congdoanvn.org.vn