Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 28 Tháng 11 2014 15:43

Các cấp công đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới

    Những năm qua, cùng với những nhiệm vụ trọng tâm công tác, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-TLĐ-NN&PTNT ngày 24/12/2009 giữa Đoàn Chủ tich Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) về đẩy mạnh phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)thi đua phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH NN&PTNT giai đoạn 2010-2020 gắn với cuộc vận động "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch 02, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động với Sở NN&PTNT (Số 23/CTPH/LĐLĐ–NN&PTNT ngày 5/3/2010), với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội (Số 10/CTrPH). Đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" (số 84/KH-LĐLĐ) và thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH NN&PTNT giai đoạn 2010-2020. Từ khi thành lập đến nay, ban chỉ đạo đã hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch đến 11 LĐLĐ huyện, thành phố, 6 công đoàn ngành với hơn 40.000 CNVCLĐ. Căn cứ vào nội dung nghị quyết và chương trình phối hợp, các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua phục vụ NN&PTNT lồng ghép với các phong trào thi đua "Lao động giỏi – Lao động sáng tạo". Đồng thời vận động CNVCLĐ tham gia chương trình đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất nông nghiệp với thị trường, phát triển công nghệ sau thu hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự phát triển bền vững cho nông nghiệp, nông thôn. Đối với các ngành trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn ngành NN&PTNT, Giao thông vận tải, Công thương, Y tế, Giáo dục vận động CNVCLĐ tham gia tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình, như các công trình: điện, đường, trường, trạm, chợ, thuỷ lợi... nhằm góp phần giúp các xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cac câp CÐnong thon1

Tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường tại xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn

    Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã khảo sát, nắm tình hình để có kế hoạch tham gia phối hợp thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới ở 5 xã điểm của tỉnh và trực tiếp theo dõi, phụ trách xã Mai Pha (thành phố Lạng Sơn). Từ đầu năm 2014 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã giao cho LĐLĐ thành phố, Công đoàn cơ sở xã Mai Pha cùng tiếp tục tham gia thực hiện kế hoạch hoàn thiện tiêu chí văn hoá tại xã. Tại điểm chỉ đạo xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn (theo Kế hoạch 84/KH-LĐLĐ), LĐLĐ tỉnh đã tiến hành khảo sát tại xã, sau đó có chủ trương chỉ đạo LĐLĐ huyện cùng tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với những nội dung sát thực, phù hợp với vai trò của tổ chức công đoàn. Cụ thể: chỉ đạo, hỗ trợ công đoàn cơ sở xã tăng cường hoạt động công đoàn xã, phấn đấu đạt vững mạnh nhiều năm liên tục, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Đặc biệt, LĐLĐ tỉnh đã trang bị 1 dàn máy vi tính cho công đoàn xã và 120 ghế ngồi cho nhà văn hoá thôn Thâm Pát. Trong tháng 8/2014, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Chi cục bảo vệ Môi trường thực hiện tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường năm 2014 cho tại xã Quỳnh Sơn với 40 người tham gia; trao tặng 10 thùng rác tiêu chuẩn cho xã và Trường Tiểu học, THCS xã Quỳnh Sơn để cùng thực hiện tiêu chí về môi trường nông thôn mới.

Cac cap CÐnong thon A.2

Trao tặng thùng rác tiêu chuẩn cho Trường Tiểu học, THCS và UBND xã Quỳnh Sơn  huyện Bắc Sơn

 Những nỗ lực của các cấp công đoàn đã góp phần cùng với các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tạo các địa phương. Tính đến nay, toàn tỉnh có 16 xã đạt 10 tiêu chí trở lên; 84 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 107 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đặc biệt, hoạt động công đoàn tại các xã điểm luôn được quan tâm thực hiện tốt với 5/5 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, 5/5 cơ quan, đơn vị xã đạt chuẩn văn hoá góp phần thực hiện tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

    Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn các xã với các ngành, các cấp chính quyền trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh.

    Hoàng Ngọc Thúy

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn