Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 11:03

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỤM NĂM 2015 (Cụm Thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành)

Ngày 11, 23 và 29/12/2015 các Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bế Thị Hòa – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn. Tại Hội nghị các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2015 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bế Thị Hòa đã khẳng định: năm 2015 đối với các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn là năm có nhiều nhiềm vụ lớn, ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, đồng chí cũng chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời trên cơ sở kết quả đạt được của các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị trong Cụm bám sát các tiêu chí thi đua và tiêu chuẩn khen thưởng đề suy tôn đơn vị Nhất, Nhì.

Kết quả, các đơn vị trong Cụm thi đua đã bình chọn, suy tôn:

- Cụm thi đua số 1: Nhất: Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn

                                   Nhì: Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia

- Cụm thi đua số 2: Nhất: Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng

                                   Nhì: Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập

- Cụm thi đua số 3: Nhất: Công đoàn ngành Y tế

                                   Nhì: Công đoàn ngành Giao thông vận tải.

Anh cum TD 1

Đ/c Bế Thị Hòa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại Hội nghị - Cụm thi đua số 2

Anh cụm TD 2

Các đơn vị trong Cụmthi đua số  2 ký kết giao ước thi đua năm 2016

Bài và ảnh: Hoàng Thúy, LĐLĐ tỉnh