Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 07 Tháng 9 2018 14:58

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận và trao tặng 3.000 cuốn vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

  Nhân dịp khai giảng năm học mới 2018 – 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 3.000 cuốn vở do Quỹ Xã hội Tấm lòng vàng Lao động trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngày 05/9/2018 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh uỷ quyền cho Lãnh đạo Liên đoàn Lao động các huyện Đình Lập, Lộc Bình và Chi Lăng trao tặng đến các em tại một số điểm trường trên địa bàn huyện.

  Đây là hoạt động thường xuyên của Quỹ Xã hội Tấm lòng vàng Lao động cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đầu năm học mới./.

Trao vở hs

          Đ/c Hoàng Văn Vận - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình

trao vở cho đại diện các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện

Tin & ảnh: Ngọc - Thúy,  Ban Chính sách Pháp luật