Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 12 Tháng 10 2018 15:49

Liên đoàn Lao động tỉnh thăm, chúc mừng các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam

Nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, trong thời gian hai ngày (ngày 10 và 11/10) Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hai Đoàn đến thăm và chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn và 06 doanh nghiệp địa bàn.

Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của tổ chức Công đoàn để cảm ơn doanh nghiệp đã quan tâm, chăm lo tốt đến đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và hoạt động Công đoàn.

 Anhe Sep Thanh Tang Doanh nghiep

 Đồng chí Lý Đức Thanh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn 

tặng quà cho đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn

 Tại các doanh nghiệp Đoàn đến thăm, đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp đã báo cáo nhanh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua và nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của doanh nghiệp trong thời gian tới để xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển, đặc biệt là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đồng thời, tại đây Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, luôn đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp; tích cực tuyên truyền, phổ biến giáp dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động để thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; sát cánh động viên đoàn viên, người lao động vượt qua những khó khăn của doanh nghiệp, yên tâm công tác gắn bó lâu dài với công ty. 

 

Tin và ảnh: Ngọc Thuý

Ban CSPL LĐLĐ tỉnh