Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 25 Tháng 2 2014 15:07

Góp ý xây dựng hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN (khoá XI)

Ngày 10/10 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn LĐVN tổ chức Hội thảo Góp ý xây dựng hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN (khoá XI) với sự tham gia của hơn 30 cán bộ CĐ cấp trên cơ sở, CĐ TCTy và CĐ ngành TƯ. Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tổ chức TLĐ Trần Văn Thuật chủ trì hội thảo.

Góp ý xây dựng hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khoá XI

Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội XI CĐVN thông qua. Dự thảo hướng dẫn thi hành Điều lệ có khoảng 20 vấn đề được điều chỉnh, bổ sung so với Điều lệ cũ. Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào các nội dung: Đối tượng kết nạp đoàn viên; thủ tục kết nạp, công nhận, trao thẻ, chuyển sinh hoạt đối với đoàn viên; quyền của đoàn viên nơi chưa có CĐCS; khen thưởng và kỉ luật cán bộ CĐ; huy hiệu CĐ; các cấp CĐ, các loại hình CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; điều kiện thành lập CĐCS ghép tại nhiều DN; trình tự thành lập CĐCS, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở...

Phát biểu tại Hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức TLĐ Trần Văn Thuật nhấn mạnh: Mặc dù Điều lệ CĐVN sửa đổi, bổ sung chưa chính thức ban hành, nhưng việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo hướng dẫn thể hiện sự chủ động và nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực tế tại các cấp CĐ để Luật Công đoàn và Điều lệ CĐVN thực sự khả thi.

Nguồn congdoanvn.org.vn