Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 25 Tháng 9 2014 14:15

Sơ kết mô hình thí điểm CĐ tham gia hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh lâm nghiệp

Ngày 19.9.2014 tại Hà Nội, CĐ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NN&PTNT VN) tổ chức Hội nghị Sơ kết mô hình thí điểm CĐ tham gia hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trên địa bàn dân tộc, miền núi tỉnh Lạng Sơn. Tới dự hội nghị có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN; ông Trịnh Quang Khải – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ NNPTNT; ông Đào Trọng Chương - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc...

Báo cáo kết quả việc xây dựng mô hình thí điểm, ông Vũ Xuân Thủy - Chủ tịch CĐ NNPTNTVN khẳng định: Mặc dù còn một số khó khăn như kinh phí hoạt động hạn hẹp, năng lực CB CĐCS còn nhiều hạn chế..., nhưng việc thành lập tổ chức CĐ đã gắn kết NLĐ cùng ngành nghề. Mô hình này không những khẳng định hiệu quả việc đổi mới hình thức tập hợp của tổ chức CĐ trong điều kiện sau CPH mà còn mang lại hiệu quả cả về kinh tế, chính trị, xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng, góp phần quan trọng trong việc phát triển nông thôn mới của miền núi.

Ông Hứa Văn Hiển - Chủ tịch CĐ Lâm nghiệp xă Thiện Kỵ cho rằng mô h́nh thí điểm này đã giúp NLĐ trồng rừng ở địa phương có điều kiện tốt hơn trong việc cùng nhau sản xuất kinh doanh trong mối quan hệ LĐ hài ḥòa, tiến bộ, góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới

Từ kết quả xây dựng CĐ Lâm nghiệp xã Thiện Kỵ (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) - CĐCS đầu tiên trong mô hình thí điểm, để việc xây dựng mô hình thí điểm CĐ tham gia hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trên địa bàn dân tộc, miền núi tỉnh Lạng Sơn đạt được kết quả cao hơn, CĐ NNPTNTVN kiến nghị Nhà nước xây dựng Nghị định để hỗ trợ cho vùng dân dân tộc, miền núi; xây dựng các chính sách an ninh - quốc phòng gắn với bảo vệ biên giới; địa phương tăng vốn hỗ trợ cho xây dựng cơ sở vật chất, giao thông; có chính sách hỗ trợ truyền thông, khuyến nông, khuyến lâm...

Đẩy mạnh mô hình thí điểm xây dựng công đoàn những người trồng rừng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN (ảnh) đánh giá cao quyết tâm của CĐ NNPTNTVN trong việc xây dựng mô h́nh thí điểm CĐ tham gia hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trên địa bàn dân tộc, miền núi tỉnh Lạng Sơn để góp phần khẳng định vai trò của CĐ trong việc xây dựng xă hội ổn định, phát triển, phồn vinh.

Về mô hình thí điểm, CĐ NNPTNTVN cần xây dựng Đề án trình Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Cần đảm bảo về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN và bà NLĐ; làm rơ nét hơn vai trò của tổ chức CĐ trong vấn đề xóa đói, giảm nghèo cho bà con miền núi, từng bước nâng cao mức sống cho người dân, giúp người dân phát huy tình làng, nghĩa xóm, góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự, xă hội ở địa phương.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cũng lưu ý việc thành lập CĐ lâm nghiệp theo mô hình thí điểm phải đảm bảo thực hiện đúng các cam kết với NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Về kinh phí CĐ, cần đảm bảo cho CĐCS hoạt động để chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, cần nghiên cứu cho đoàn viên ở đó đóng 1 loại phí khi hiện nay họ đang phải đóng vừa đoàn phí CĐ, vừa đóng hội phí của hội viên hội nông dân nên khiến họ khó khăn.

Theo Báo Lao động

Theo Báo Lao động