Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Thứ năm, 25 Tháng 1 2018 15:15

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Hai Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2017; Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023

  Ngày 24/01/2018 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giữa hai Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh năm 2017, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2023.

Đồng chủ trì Hội nghị là đồng chí Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, đồng chí Trương Thị Hảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Dự Hội nghị có hai Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Hội LHPN tỉnh, các đồng chí trưởng (hoặc phó) các ban chuyên đề; Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành, Hội LHPN huyện, thành phố.

IMG 9719

Đ/c Trần Thị Kim Anh - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

  Năm 2017, hai Ban Thường vụ đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn LĐLĐ, Hội LHPN các huyện, thành phố xây dựng, duy trì thực hiện chương trình phối hợp đã đề ra ngay từ đầu năm. Phối hợp tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động nữ CNVCLĐ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, Hội LHPN. Phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bằng các hình thức phù hợp, tuyên truyền, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII tới nữ đoàn viên, người lao động; tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023; tích cực vận động nữ đoàn viên, người lao động hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đặc biệt là phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ... Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với tổ chức các hoạt động một số nơi chưa sâu rộng, chưa thường xuyên, đặc biệt tuyên truyền tới nữ công nhân trực tiếp lao động sản xuất tại các doanh nghiệp. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ còn hạn chế, chủ yếu kiểm tra theo từng hệ thống tổ chức...

  Năm 2018 là năm diễn ra Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 - 2023 và là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Do đó các đại biểu đã thảo luận và thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp năm 2018 phù hợp, sát với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022, hai Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2018 - 2023./.

Tin & ảnh: Hoàng Thị Cúc, Ban Nữ công - LĐLĐ tỉnh