Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 08 Tháng 5 2017 16:18

KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN "THÁNG CÔNG NHÂN"

    Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy Lạng Sơn; sự quan tâm tạo điều kiện của HĐND-UBNĐ tỉnh, MTTQ, các đoàn thể, các cấp, ngành, các doanh nghiệp và sự hưởng ứng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (LĐLĐ) đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 77-TB/TW, ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư; các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng "Tháng công nhân" với mục tiêu: từng bước chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

  Qua 5 năm triển khai thực hiện, các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" phù hợp với thực tiễn cơ sở, thiết thực, hiệu quả, thông qua các chủ đề hoạt động hàng năm, như: "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động". Từ đó vai trò, vị trí của Công đoàn cơ sở (CĐCS) và đời sống của CNVCLĐ được quan tâm đúng mức, đặc biệt tại CĐCS khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đã thực hiện đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định, như: đóng BHXH, BHYT, BHTN... tiền lương tối thiểu vùng, nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động...

  Với mục đích hướng về cơ sở, về người lao động, lấy người lao động làm trung tâm của mọi hoạt động, trong điều kiện CĐCS các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tháng Công nhân" gắn với kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và các ngày kỷ niệm trong tháng Năm lịch sử với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ, biểu dương khen thưởng đoàn viên, công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu; phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS; gắn với huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ thiết thực hiệu quả.

Van nghe

Văn nghệ chào mừng Hội nghị sơ kết 5 năm "Tháng Công nhân"

  Các cấp Công đoàn đã tập trung phối hợp với chính quyền, chủ sử dụng lao động đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp; hướng dẫn Công đoàn cơ sở ký kết Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có "Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn", có 76% doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCVC; 70% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức được Hội nghị ngườilao động; tham gia hòa giải, giải quyết việc tranh chấp lao động, giám sát thực hiện các chế độ chính sách, giải quyết các quyền lợi, chế độ cho người lao động;

Đã tổ chức kiểm tra, giám sát 170 cuộc về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chế độ có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Qua kiểm tra, giám sát đã nắm bắt tình hình CNVCLĐ và việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; yêu cầu đơn vị được kiểm tra, giám sát khắc phục những vi phạm về thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hàng năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với cơ quan chuyên môn, các ngành chức năng, các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức Tết sum vầy cho công nhân lao động, đảm bảo 100% CNVCLĐ đều có Tết, đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm. Toàn thể đoàn viên CNVCLĐ trên địa bàn tham gia đóng góp xây dựng Quỹ "Mái ấm công đoàn" được 3.061.000.000 đồng; đã hỗ trợ được 92 đoàn viên, CNVCLĐ nghèo xây dựng và sữa chữa nhà ở số tiền là 2.243.600.000, đồng. Tổ chức thăm hỏi, động viên 51 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh số tiền là 1.357.000.000, đồng. Quản lý có hiệu quả dự án vốn vay Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với 13 dự án, tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng, tạo việc làm thêm cho hơn 84 lượt hộ gia đình CNVCLĐ làm kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Đc Chủ tịch LDLD tinh phat bieu

Đ/c Lô Tiến Sơn CT LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị gặp mặt Chủ tịch CĐCS khối doanh nghiệp

  Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong "Tháng Công nhân" và hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động đợt 1/5, trong 5 năm đã thành lập mới được 65 Công đoàn cơ sở, phát triển được 1.312 đoàn viên mới; nâng tổng số CĐCS năm 2012 từ 1.368 lên lên 1.433 CĐCS năm 2016; quan tâm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS, tỷ lệ CĐCS vững mạnh hàng năm đạt trên 80%.

  Thông qua các hoạt động "Tháng công nhân" đã làm sâu sắc thêm tình cảm, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam. Trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn đối với đoàn viên và người lao động, tiếp tục nâng cao; vị thế tổ chức Công đoàn trong giai đoạn mới tiếp tục được khẳng định. Từ hoạt động "Tháng công nhân" đã thu hút, tập hợp được đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam. "Tháng Công nhân" đã được đoàn viên, CNVCLĐ, người sử dụng lao động hưởng ứng tích cực và trở thành một hoạt động sâu rộng của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong những năm qua.

  Ngày 28/4/2017 LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm "Tháng Công nhân" giai đoạn (2012-2017), ngoài việc đánh giá kết quả 5 năm thực hiện "Tháng Công nhân" LĐLĐ tỉnh còn phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và trao bằng khen cho 104 đoàn viên, CNLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh năm 2016 được UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen; 2 đoàn viên được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo và 9 đoàn viên, NLĐ khó khăn về nhà ở được trao hỗ trợ xây dựng và sửa chữa "Mái ấm CĐ" năm 2017 (mỗi nhà xây mới được hỗ trợ 30 triệu đồng, mỗi nhà sửa chữa được hỗ trợ 15 triệu đồng). Cùng ngày LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị gặp mặt Chủ tịch các CĐCS khối Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để các CĐCS có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo hoạt động, đồng thời đề xuất, kiến nghị với các ngành chức năng kịp thời có biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động CĐCS nói chung và hoạt động "Tháng công nhân" nói riêng.

ĐC KIm Anh tang BKBai

      Đ/c Trần Thị Kim Anh Phó Chủ tịch LĐLĐ trao bằng khen cho đoàn viên xuất sắc tại Hội nghị sơ kết                                                                       5 năm "Tháng công nhân"

  Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, để thực hiện có hiệu quả hơn nữa "Tháng công nhân". Trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Tăng cường nắm bắt diễn biến, tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên CNVCLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, doanh nghiệp và tổ nhiều hoạt động hướng về cơ sở.

 Tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, như: Gặp gỡ, trao đổi giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, người sử dụng lao động với người lao động để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, cấp bách trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động; phối hợp với người sử dụng lao động triển khai các hoạt động thiết thực, phục vụ lợi ích tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

 Tổ chức biểu dương khen thưởng CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc. Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nâng cao tay nghề cho công nhân, lao động để nâng cao năng xuất lao động và làm cơ sở tạo việc làm bền vững, tăng thu nhập cho người lao động.

 Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng CĐCS vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS theo hướng dẫn số 14/HD-LĐLĐ, ngày 28/7/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh (tập trung chỉ đạo hướng dẫn CĐCS trong các doanh nghiêp ngoài Nhà nước).

 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động, tập trung vào các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao.

 Phấn đấu có nhiều công trình, phần việc, sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực đáp ứng các mục tiêu: Chăm lo và đại diện bảo vệ có hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Tăng cường củng cố công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đoàn viên.

 Phát huy cách làm mới, sáng tạo phù hợp với từng điều kiện và địa bàn cơ sở, hướng tới mỗi công đoàn cơ sở là "một địa chỉ cụ thể" thực sự là nơi chăm lo, đại diện, chỗ dựa vững chắc, tin cậy của đoàn viên và người lao động; tạo dâu ấn tốt đẹp về hoạt động của "Tháng công nhân" hàng năm.

                        Bài & ảnh : Hoàng Thị Yến

Ban Tuyên Giáo, LĐLĐ tỉnh