Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 27 Tháng 10 2022 14:29

Trường THPT Bình Gia tổ chức Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục, Người lao động năm học 2022-2023

Thực hiện Công văn số 405/CĐN, ngày 08/9/2022 của Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động;Hướng dẫn liên tịch số 2786/HDLT-SGDĐT-CĐN, ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ sở hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chiều ngày 26 tháng 10 năm 2022, Trường THPT Bình Gia tổ chức Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục, Người lao động năm học 2022-2023 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của nhà trường trong năm học qua đồng thời thảo luận và thống nhất chỉ tiêu về các hoạt động học tập, rèn luyện, Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế xếp loại thi đua và nghe báo cáo tài chính, báo cáo của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021-2022.

Tại Hội nghị đ/c Lê Hữu Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục, Người lao động năm học 2021-2022 và dự thảo các chỉ tiêu năm học 2022-2023.

 a12

Đ/c Lê Hữu Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị


 a13

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

 Đồng chí Liễu Thị Kim Duyên - Chủ tịch Công đoàn – Thông qua Quy chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Công đoàn, Báo cáo kết quả thi đua năm học 2021-2022, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong năm học và phát động phong trào thi đua, nội dung ký kết giao ước thi đua năm học 2022-2023.

 a14

Đ/c Liễu Thị Kim Duyên – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT Bình Gia trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích và có nhiều đóng góp, các đ/c là phụ nữ hai giỏi cấp trường trong năm học 2021-2022

 Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021 - 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân năm học 2022 – 2023.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và bình đẳng, tập thể Hội đồng sư phạm Nhà trường đã thống nhất cao các tiêu chí, các quy chế và chương trình phối hợp giữa chính quyền và công đoàn năm học 2022-2023 về việc thi đua xây dựng, đẩy mạnh mọi hoạt động, xây dựng phong trào thi đua xuyên suốt năm học, xây dựng mối đoàn kết nhất trí cao và cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023./.   

 

Tin, ảnh: Lê Xuân Việt

CĐ Trường THPT Bình Gia