Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 22 Tháng 1 2018 09:53

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

 Ngày 19/01/2018, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 Trong năm 2017, công đoàn ngành Y tế đã có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, các hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; Trọng tâm là phối hợp với chuyên môn "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử 12 điều Y đức của người Thầy thuốc... Đặc biệt, đẩy mạnh các phong trào thi đua "Nụ cười của người bệnh - niềm vui người Thầy thuốc", phong trào "Đổi mới phong cách, thái đội phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh"; phong trào "Bệnh viện vệ sinh" gắn với phong trào "Xanh – Sạch – Đẹp". .. Các phong trào thi đua đã tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Anh đánh giá cao hoạt động của công đoàn Ngành trong năm qua, đồng thời đề nghị: Công đoàn ngành Y tế tiếp tục phát động, động viên đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn ngành hăng hái thi đua lao động, học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh và nhân dân" và "Môi trường Y tế Xanh-Sạch-Đẹp", vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

 CĐ y te tong ket         Đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân

đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dưng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017

  Nhân dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen toàn diện cho 01 tập thể , 03 cá nhân Công đoàn Ngành Y tế ; Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dưng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017./.

Tin & ảnh:  Đỗ Thị Gấm- LĐLĐ tỉnh