Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 21 Tháng 3 2018 15:00

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC - ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, HIỆU QUẢ

  Ngày 12,13 tháng 3 năm 2018 dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn, công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức thành công đại hội công đoàn ngành Giáo dục nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Thị Kim Anh, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Ngọc Ân, Phó chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn, các đồng chí đại biểu đại diện Hội Cựu Giáo chức, Hội Khuyến học tỉnh và 95 đại biểu đại diện cho 2.600 đoàn viên công đoàn của 42 công đoàn cơ sở.

 Nhiệm kỳ 2012 – 2017 Công đoàn ngành giáo dục có tổng số 21.655 cán bộ, nhà giáo, người lao động đang giảng dạy và làm việc tại các trường mầm non và phổ thông Đoàn viên công đoàn là 21.330 đồng chí chiếm 98,48%. Trong nhiệm kỳ qua, toàn thể cán bộ, giáo viên, đoàn viên và người lao động trong ngành tích cực thi đua, thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm Đại hội XXI đã đề ra. Ban chấp hành công đoàn Giáo dục tỉnh, cán bộ công đoàn cơ sở có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, góp phần làm chuyển biến tích cực mọi hoạt động trong những năm qua.Cụ thể như sau:

  Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã phát huy tốt chức năng đại diện, tổ chức Công đoàn thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và lao động trong ngành. Hằng năm, 100% các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; xây dựng quy chế thi đua, quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện đúng, đủ và kịp thời những chế độ chính sách đã ban hành nâng lương, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp ưu đãi, chế độ thai sản, khám sức khoẻ định kỳ, BHXH, BHYT, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và người lao động; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ giáo viên và người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức, lối sống và bản lĩnh chính trị; Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, tư vấn giúp đỡ cơ sở. Công tác bồi dưỡng cán bộ được đổi mới, ngoài việc tổ chức các lớp bồi dưỡng trong nhiệm kỳ qua Công đoàn ngành đã tổ chức hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi từ cơ sở đến cấp ngành đã giúp kiến thức cần thiết đối với cán bộ công đoàn được tiếp nhận tự nhiên và sâu sắc; tổ chức sinh hoạt 5 cụm chuyên môn công đoàn theo tuyến huyện; công tác thông tin, báo cáo được áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin nên hiệu quả đảm bảo nhanh, gọn và tiết kiệm. Với sự nố lực cố gắng, năng động sáng tạo của cán bộ và đoàn viên công đoàn, trong 5 năm đã có 4.164 đề tài nghiên cứu và sáng kiến kinh nghiệm phổ biến với đồng nghiệp, được hội đồng khoa học từ cấp cơ sở và cấp ngành đánh giá từ loại khá trở lên; Công đoàn ngành Giáo dục có 02 năm (năm 2013, năm 2017) được suy tôn Nhất Cụm thi đua số III các Công đoàn ngành trong tỉnh, được UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng Bằng khen, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua; kết quả phân loại CĐCS hàng năm bình quân đạt trên 95% Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Phó CT tang hoa

   Đ/c Trần Thị Kim Anh Phó, chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh (bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tăng BK

Đ/c Nguyễn Ngọc Ân, Phó chủ tịch CĐGD Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích

    trong Phong trào thi đua "Dạy tốt – Học tốt" giai đoạn 2012-2017

  Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2018 - 2023 Công đoàn Giáo dục tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Quán triệt và triển khai tích cực, hiệu quả Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của công đoàn các cấp và những định hướng lớn của ngành đến từng công đoàn cơ sở, từng nhà giáo và lao động trong ngành; Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ich hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ luật và đoàn kết; Động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo và lao động tích cực học tập nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Giáo dục và Đào tạo; Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, tạo bước chuyển biến mới trong phong trào từ ngành đến cơ sở. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nữ công; Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tăng cường công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn các cấp.

  Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khoá XXII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồn 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV. Với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu và được sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giáo dục và sự giúp đỡ của các Ban, ngành của tỉnh, sự lãnh đạo của công đoàn cấp trên, phong trào hoạt động công đoàn của ngành Giáo dục tiếp tục đạt được kết quả trong thời gian tới./.

Bài & ảnh: Lê Thị Kim Hoa

Nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục