Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 19 Tháng 11 2015 09:31

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015

  Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn, ngày 18/11/2015, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn đã mở Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2015 cho cán bộ công đoàn các cấp.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 100 Đại biểu là Trưởng, Phó, cán bộ chuyên viên các Ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, kế toán chuyên trách, Chủ nhiệm hoặc Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng hoặc phó các Ban nữ công các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn Giáo dục, các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

BC vien BHXH

Báo cáo viên Bảo Hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn giới thiệu Luật BHXH, BHYT

Toan canh HNTH 18.11

Đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn

  Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên Bảo Hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, triển khai các nội dung mới có liên quan trực tiếp đến hoạt động Công đoàn như: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác xây dựng cơ quan, đơn vi, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động của tổ chức Công đoàn; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Nghị định 85/2015/NĐ-CP, ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ, kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết XII Ban Chấp hành Trung Ương Đảng, Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Tổng Liên đoàn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt của Ủy ban kiểm tra.

  Qua tập huấn, đã trang bị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp nắm vững nguyên tắc cơ bản, những điểm mới trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới, đáp ứng được yêu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.

 Nông Thị Thúy Hương - LĐLĐ tỉnh