Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 08 Tháng 5 2024 20:59

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024

Ngày 06/5/2024 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đình Lập, Liên đoàn Lao động  (LĐLĐ) huyện tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023- 2028 và Bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024.Tham dự hội nghị có 80 đại biểu là các ủy viên BCH, ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028, các đồng chí chủ tịch CĐCS, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS. Trực tiếp lên lớp giới thiệu các chuyên đề là lãnh đạo LĐLĐ huyện.

  ĐL - Triển khai NQ Hương   

 Đ/c Trần Thu Hương, Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu khải mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin 03 chuyên đề, gồm: Công đoàn tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023- 2028; Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Công đoàn năm 2024 và các Quy chế phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động huyện với các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Kết thúc Hội nghị, LĐLĐ huyện đề nghị các CĐCS triển khai tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời phối hợp tốt với chính quyền, người sử dụng lao động trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.  

ĐL - Triển khai NQ toàn cảnh

Toàn cảnh Hội nghị

 Tin & ảnh: Mã Thị Hiển - LĐLĐ huyện Đình Lập