Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 13 Tháng 5 2024 09:14

Tuyên truyền vận động thành lập tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các Doanh nghiệp kinh tế tư nhân

Ngày 09/5, đoàn vận động thành lập tổ chức Đảng và Công đoàn trong các Doanh nghiệp kinh tế tư nhân huyện Hữu Lũng do ông Đăng Văn Sáng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức huyện uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với 4 Doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH Chính Bang, Công ty TNHH Nguyệt Dương, Công ty TNHH Nhật Tiến và Xí nghiệp quản lý và khai thác công trình đường bộ Bắc Giang – Lạng Sơn Đèo Cả để vận động thành lập tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn.

HL - TT phát triển đoàn viên 2

Đoàn công tác làm việc với Xí nghiệp quản lý và khai thác công trình đường bộ

Tại buổi làm việc, sau khi nghe đồng chí trưởng đoàn quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc vận động các đơn vị tham gia tổ chức Đảng, vai trò của tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn trong các Doanh nghiệp, các đơn vị đã trình bày về tình hình sản xuất kinh doanh, những thuận lợi khó khăn trong việc quản lý công nhân cũng như các vấn đề liên quan, đồng thời nêu rõ một số nội dung, trong đó Xí nghiệp quản lý và khai thác công trình đường bộ Bắc Giang – Lạng Sơn hiện đã có tổ chức Đảng và tổ chức Công đoàn nhưng sinh hoạt theo Tổng công ty đóng tại Đà Nẵng, do vậy không tham gia cùng địa phương; Công ty Nguyệt Dương hiện có 15 công nhân nhưng hoạt động cầm chừng, vì là sản xuất gỗ bóc nên công việc không được thường xuyên. Công ty TNHH Nhật Tiến đã có tổ chức Công đoàn và hứa sẽ cố gắng vận động thành lập tổ chức Đảng trong thời gian sớm nhất. Còn đối với Công ty TNHH Chính Bang, hiện có số lượng công nhân trên 100 người, trong đó có 15 công nhân đóng Bảo hiểm xã hội, phấn đấu trong tháng 6 sẽ thành lập tổ chức Công đoàn trong công ty.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Trưởng đoàn đã nhắc nhở các đơn vị chấp hành tốt quy định về sản xuất kinh doanh, chấp hành tốt nghĩa vụ thuế và các hoạt động gắn với địa phương, đồng thời đối với các đơn vị chưa thành lập tổ chức Đảng và Công đoàn cần nhanh chóng thực hiện các bước để tiến hành thành lập trong tháng 6 năm 2024. Đối với Xí nghiệp quản lý và khai thác công trình đường bộ Bắc Giang – Lạng Sơn tiếp tục vận động công nhân tham gia tổ chức Đảng và đến khi ổn định các tuyến đường có thể thành lập Đảng bộ công ty và đưa về địa phương quản lý./.

Tin & ảnh: Hoàng Hà - LĐLĐ huyện Hữu Lũng