Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 28 Tháng 4 2016 16:21

Thành lập CĐCS Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật

   Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc phối hợp với Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty. Tới dự Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc, Ban Giám đốc Công ty và 120 công nhân lao động đang làm việc tại công ty. Tại buổi lễ, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã trao Quyết định về việc chuẩn y kết nạp đoàn viên công đoàn; Quyết định về việc thành lập Công đoàn cơ sở cho Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật.

 Thay mặt Ban Giám đốc Công ty bà Bùi Thị Bích Đào, Phó giám đốc công ty phát biểu: "...Tổ chức Công đoàn sẽ là kênh kết nối giữa người lao động với Ban Giám đốc Công ty nhằm nâng cao chất lượng công việc, góp phần tăng năng xuất sản phẩm của Công ty. Chúc Công đoàn cơ sở Công ty ngày càng phát triển góp phần xây dựng tổ chức công vững mạnh...".

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Hoa chúc mừng CĐCS

Đ/c Lô Tiến Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tặng hoa chúc mừng CĐCS

   Thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Lô Tiến Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu ghi nhận, biểu dương Ban Giám đốc Công ty trong thời gian qua luôn quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động; tạo điều kiện thuận lợi để Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thành lập Công đoàn cơ sở Công ty. Đồng thời đề nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty tổ chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn cơ sở hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; chủ động phối hợp với Ban Giám đốc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp; tham gia xây dựng nội quy, quy chế, phương án sản xuất của doanh nghiệp; xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể...Kịp thời tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Giao nhiệm vụ cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc cần thường xuyên quan tâm theo dõi, hướng dẫn Ban Chấp hành Lâm thời Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV xe điện DK Việt Nhật tổ chức hoạt động, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam./.

Tin & ảnh: Hải Phong, LĐLĐ huyện Cao Lộc