Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 04 Tháng 10 2016 09:58

TẬP HUẤN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

  Thực hiện chương trình công tác công đoàn năm 2016 và kế hoạch số 22/ KH -LĐLĐ, ngày 21/6/2016 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho cán bộ công đoàn cơ sở, ngày 30/9/2016 LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2016 cho cán bộ chủ chốt của các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện Tràng Định. Tại hội nghị tập huấn, 107 đại biểu đã được truyền đạt nội dung của các chuyên đề: Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; Công tác thi đua khen thưởng; Công tác kiểm tra công đoàn; Công tác tài chính công đoàn; CĐCS tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Tap huan TÐ

Các cán bộ công đoàn cơ sở tham gia Hội nghị tập huấn

  Qua lớp tập huấn, đã trang bị cho đội ngũ cán bộ CĐCS nắm vững nguyên tắc cơ bản, những điểm mới trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn trong thời gian tới và đáp ứng được yêu cầu học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.

 

Tin & ảnh: Hà Văn Hải,

Uỷ Ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh