Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 28 Tháng 12 2016 22:03

Cụm Thi đua Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỤM THI ĐUA SỐ 1 NĂM 2016

  Ngày 27/12/2016 Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Chủ tịch, cán bộ chuyên trách Liên đoàn Lao động các huyện Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng và Thành phố Lạng Lạng Sơn.

Thi dua cum 1

Đ/c Hoàng Văn Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng đơn vị Phó trưởng cụm thi đua phát biểu tại Hội nghị 

  Tại Hội nghị các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua đã báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Phát biểu tại Hội nghị các đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố đã khẳng định: năm 2016 đối với các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn là năm có nhiều nhiềm vụ lớn, ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, các đồng chí cũng chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới; đồng thời trên cơ sở kết quả đạt được của các đơn vị, hướng dẫn các đơn vị trong Cụm đã bám sát các tiêu chí thi đua và tiêu chuẩn khen thưởng đề suy tôn đơn vị Nhất, Nhì.

Kết quả, các đơn vị trong Cụm thi đua đã bình chọn, suy tôn và bầu cụm trưởng, phó cụm trưởng thi đua số 1:

         Cụm thi đua số 1: Nhất: Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia

                                   Nhì: Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn

   Trưởng cụm thi đua số 1: Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng

   Phó trưởng cụm thi đua số 1: Liên đoàn Lao động huyện Văn Quan.

Bài và ảnh: Hoàng Văn Chung,

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Gia