Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 02 Tháng 12 2019 09:22

Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và phần mềm quản lý đoàn viên

Ngày 28/11/2019, tại Hội trường khối Dân vận huyện, LĐLĐ huyện phối hợp với các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn và phần mềm quản lý đoàn viên cho 76 chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.

ẢNH TẬP HUẤN 3

Đ/c Hà Mạnh Đức- Phó Trưởng ban Tổ chức  truyền đạt các nội dung của Hội nghị

Tại buổi tập huấn đồng chí Hà Mạnh Đức Phó trưởng ban tổ chức LĐLĐ tỉnh giới thiệuhướng dẫn cách sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn như: cách đăng nhập hệ thống phần mềm; thao tác tạo một nhóm cấp công đoàn mới; thao tác tạo mới đoàn viên, thêm mới đoàn viên từ một danh sách; thao tác chuyển sinh hoạt đoàn viên và quản lý đoàn viên; thao tác tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; thao tác quản trị người sử dụng phần mềm; Hướng dẫn đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; Công đoàn cơ sở tham gia quản lý, tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn cán bộ công đoàn đã nắm được những nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn và phần mềm quản lý đoàn viên.

 

Tin & ảnh: Mã Thị Hiển

 LĐLĐ huyện Đình Lập