Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!          -        Cán bộ, Công nhân, Viên chức, Lao động thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019)          -          Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ sáu, 04 Tháng 11 2016 15:47

Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Lạng Sơn phối hợp tổ chức bế giảng các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn

  Ngày 03/11/2016, Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Lạng Sơn phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Bình Trung tổ chức Bế giảng 02 dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã: Lớp "Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt" tại thôn Lũng Vàng cho 34 học viên, là các hội viên hội phụ nữ; Lớp "Sửa chữa máy nông nghiệp" tại thôn Chục Pình với 32 học viên, là hội viên Hội nông dân và đoàn viên thanh niên trong thôn.

Tin TT 1

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại lớp sửa chữa máy nông nghiệp

  Kết thúc khóa học 100% học viên, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn chăn nuôi tại gia đình; khắc phục, sửa chữa các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với hình thức cầm tay chỉ việc, lớp Sửa chữa máy nông nghiệp đã giúp các hộ dân sửa chữa được trên 10 máy các loại, trong đó các học viên đã quyên góp, ủng hộ sửa máy cày miễn phí cho 01 hộ gia đình chính sách.

tin TT2          Trao giấy chứng nhận cho các học viên lớp Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt tại thôn Lũng Vàng

   Tại lễ bế giảng, lãnh đạo UBND xã và các học viên đều bày tỏ nguyện vọng, trong năm 2017 Trung tâm Dạy nghề Công đoàn tiếp tục mở các lớp dạy nghề để các hội viên, đoàn viên trên địa bàn xã được tiếp thu khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình./.

Hoàng Văn Cường

Trung tâm Dạy nghề Công đoàn Lạng Sơn