Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ sáu, 24 Tháng 2 2017 23:40

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH

   Ngày 17/02/2017 Liên đoàn Lao động tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 – 2020. Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội; tăng cường trách nhiệm của hai bên cùng tham gia phối hợp cung cấp trao đổi thông tin, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc khởi kiện các vụ việc về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động... Qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020.

PH Tòa án

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2020

Tin & ảnh: Hoàng Ngọc Thúy