Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tên / Số / ký hiệu 63/HD-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày ban hành 19/9/2022
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Tải xuống