Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 16 Tháng 6 2023 06:37

Đại hội Công đoàn huyện Văn Quan lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 14/6/2023, tại Hội trường UBND huyện Văn Quan, Đại hội Công đoàn huyện Văn Quan lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Chí Công– Phó Chủ tich Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Linh Văn Hùng – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND,UBND, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và 135 đại biểu chính thức dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả công tác công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn huyện khoá IX; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI trình tại Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Công đoàn huyện Văn Quan đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

  Đồng chí Công tặng hoa chúc mừng ĐHVQ

Đ/c Lương Chí Công- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa IX.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn huyện khóa IX gồm 15 đồng chí;bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu ra Ban Thườngvụ LĐLĐ huyện gồm 05 đồng chí, đồngchí Liễu Văn Hoàng- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa IX; bầu Ủy ban kiểm tra gồm03 đồng chí, đồng chí Đỗ Thị Gấm, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa IX giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện khóa IX.

Nhân dịp này Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã tặng quà chia tay cho 13 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện khoá VIII không tham gia tái cử khóa IX. Khen thưởng cho 21 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh giai đoạn 2018 – 2023 và có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Điểm mới của Đại hội công đoàn huyện khóa IX đã thật sự phát huy được vai trò, tinh thần của của cán bộ công đoàn thông qua việc nghiên cứu các văn kiện, góp ý thông qua mã hóa QRCode.

Sau 01 ngày làm việc, Đại hội đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra đảm bảo đúng nguyên tắc, hướng dẫn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển" nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động từ đó có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai hoạt động, tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ để người lao động yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.

 

Tin và ảnh: Đỗ Thị Gấm

LĐLĐ huyện Văn Quan