Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ tư, 24 Tháng 5 2017 22:16

Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng: Tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 17/7/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

  Để đánh giá kết quả đã đạt được, rút ra bài học kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Ngày 23/5/2017 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 17/7/2007 (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 20-CT/TU) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Kim Anh- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của LĐLĐ huyện đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tập trung hướng các hoạt động về cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp nắm tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động... góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; thành lập và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Anh dc Kim Anh

Đ/c Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đến nay, toàn huyện có 58 doanh nghiệp ngoài Nhà nước đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư trên 285 tỷ đồng; năm 2017, số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước hơn 500 người, ngoài ra còn bố trí việc làm theo thời vụ cho trên 200 lao động; các doanh nghiệp đã nộp cho ngân sách Nhà nước hàng năm đạt trên 14,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động tại các doanh nghiệp đạt trên 4 triệu đồng/tháng, tại các hợp tác xã khoảng 3 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên trong 58 doanh nghiệp chỉ có 13 doanh nghiệp có lao động, việc làm ổn định, phát triển; số doanh nghiệp còn lại còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động.

  Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, sự đồng tình hưởng ứng của các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn, LĐLĐ huyện đã thành lập được 11 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển được 219 đoàn viên công đoàn. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lô Vĩnh Linh Phó bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự cố gắng của LĐLĐ huyện; tuy số lượng đoàn viên, công đoàn cơ sở được thành lập mới chưa nhiều nhưng so với mặt bằng chung của huyện thì số doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả đều đã thành lập được tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu hàng năm và Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018.

Anh toan canh Hoi Nghi

 Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 17/7/2007 của Tỉnh ủy

Trong thời gian tới LĐLĐ huyện tiếp tục tăng cường quan tâm sâu sát, tuyên tuyền, vận động các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn để tập hợp công nhân lao động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện./.

Bài & ảnh: Hoàng Thị Yến, LĐLĐ tỉnh