Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ tư, 11 Tháng 11 2020 15:50

Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình tổ chức giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Ngày 10/11/2020, Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình đã chủ trì cùng Ủy ban MTTQ huyện và BHXH huyện tổ chức giám sát “Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN” tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Ái Quốc. Đoàn giám sát do đồng chí Hoàng Văn Vận - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Bình làm Trưởng đoàn.

 Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát, xác định rõ những ưu điểm, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng lao động, BHXH, BHYT, BHTNLĐ - BNN, BHTN, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 ảnh giám sát

Toàn cảnh buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy, đơn vị đã triển khai nghiêm túc các quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Đơn vị xây dựng Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo đúng thời gian quy định. Thực hiện niêm yết công khai những việc công chức, cán bộ, giáo viên được biết, được tham gia ý kiến, thực hiện quy chế dân chủ, đã góp phần thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được thủ trưởng cơ quan, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở kiện toàn, phát huy được vai trò giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của hội nghị cán bộ, công chức, đồng thời giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện các quy chế tại cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả.  Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn có hạn chế, tại đơn vị việc theo dõi, lập hồ sơ khai báo với cơ quan BHXH huyện về điều chỉnh tăng lao động chưa kịp thời. Đoàn giám sát kiến nghị Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Ái Quốc có biện pháp khắc phục kịp thời một số tồn tại, hạn chế.

 

Tin, ảnh: Hoàng Văn Vận

LĐLĐ Lộc Bình