Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ ba, 17 Tháng 1 2017 15:49

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TỔNG KẾT NĂM 2016

  Ngày 13 tháng 01 năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức Tổng kết năm 2016, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm Phó Bí thư thường trực, chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo; đến dự có các đồng chí Lãnh đạo thay mặt HĐND, UBND, UBMT tổ quốc tỉnh. Lãnh đạo các Ban Đảng, các sở ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tổng kết hoạt động cong đoàn 2017

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Phát biểu chỉ đạo hội nghị

   Năm 2016, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ sử dụng lao động doanh nghiệp, các cấp công đoàn đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, triển khai kịp thời đến đoàn viên, người lao động trong tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện các quy định về lao động, BHXH, bữa ăn giữa ca và thực hiện mức lương tối thiểu vùng; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động. Kịp thời động viên, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và công tác, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

S KA PB

       Đ/c Trần Thị Kim Anh, phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh thông qua báo cáo công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017

  Với sự nỗ lực phấn đấu, các cấp công đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực kinh tế ngoài nhà nước và xây tổ chức công đoàn vững mạnh. Năm 2016 thành lập 22 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tỷ lệ CĐCS vững mạnh đạt 87,3%. Không có công đoàn cơ sở yếu. Công đoàn cấp trên cơ sở 100% xếp loại tốt. Tuy nhiên trong các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra năm 2016 chưa đạt được đó là, chỉ tiêu phát triển đoàn viên thành lập CĐCS tuy vượt về số lượng CĐCS, nhưng chưa đủ số lượng đoàn viên theo nghị quyết Ban chấp hành đề ra.

Khe thg

Đ/c Lô Tiến Sơn Tỉnh ủy viên, chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng cở cho các tập thể

  Tại hội nghị LĐLĐ tỉnh đã tặng 4 cờ thi đua cho 2 CĐCS và 2 công đoàn cấp trên cơ sở, 16 Bằng khen cho tập thể, 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dưng tổ chức công đoàn vững mạnh ./.

Hoàng Văn Liệu

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn